Sebuah Keluarga di Jepang Berbondong-bondong Masuk Islam

Sebuah Keluarga di Jepang Berbondong-bondong  Masuk Islam

Alhamdulillah...Sebuah keluarga dari Jepang ini telah mantap memilih ajaran Islam sebagai pedoman hidup, begitulah jika Allah menghendaki seseorang atau sekeluarga mendapat hidayah islam. HidayahNya datang kepada siapa saja yang DIA kehendaki.

Ketika beberapa anggota keluarga telah terbuka pikirannya saat menerima kebenaran islam, mereka segera memberitahukan kepada seluruh keluarga.

Mereka merasa “harus menyampaikan” hakikat hidup di dunia fana ini, supaya keluarga terselamatkan dari adzab yang pedih, kita menyembah Allah, bukan dewa-dewi, bukan matahari, bukan cahaya bulan bintang, sungguh apabila hidayahNya telah sampai di hati-hati nan bersih, maka kejadian seperti ini adalah hal biasa.

Hanya Islam yang diridhoi Allah, Dia Maha Berkuasa, Maha Berkehendak atas segala sesuatu di alam raya, maka saat mendekap hidayahNya, mari terus mantapkan hati, ucap syukur Alhamdullilah dan bersikap istiqomah.

Mari saling mendo’akan supaya kita berada dalam keteguhan, keistiqomahan di jalan Islam, aamiin.


loading...